DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Ohrozenie kvality vôd

Kravín - Bitúnok - stekanie močovky do potoka - OPATRENIE - zamedziť úniku znečistených vôd
POZRI FOTO    1 2 3 4 5 6 7

Vypúšťanie splaškových vôd z domov -OPATRENIE-každý dom musí mať septik, resp. napojenie na ČOV-máte doklady o vývoze septiku?!

Znečistenie potoka odpadmi
- Dôvod,asi?! - voda všetko
zoberie a ďalej ma to nezaujíma.

Všetky tieto prípady sú dôvodmi naplnenia skutkovej podstaty pre porušenie zákona o vodách resp. odpadoch !!!!!!!!!!


Vodné zdroje

Vajskovský potok
Vajskovský potok sa rodí na úpätí svahov Nízkych Tatier-Juh. Z počiatku je to množstvo potôčikov a riav, ktoré sa vo Vajskovskej doline zbiehajú do jedného toku a ten preteká celou dĺžkou obce Dolná Lehota. Napokon v obci Lopej ústi do rieky Hron.
V minulosti bola sila vodného toku využívaná na dopravu (splavovanie) vyťaženého dreva z okolitých hôr ako aj na pohon mlynských kolies a píl.

Podpovrchová voda
V 80-tych rokoch 20. storočia bol vykonaný prieskum podpovrchových vôd a následne bolo realizovaných niekoľko hĺbkových vrtov.

Prieskumné vrty:
- pri škole
- za "Hlbokou" - smer na Krpačovo

Dnes je podpovrchová voda z vrtu "pri škole" využívaná komerčne firmou AQUADOL vo Vajskovej.

Studničky
V rôznych častiach intra a extravilánu obce je veľké množstvo voľne vyvierajúcej vody zo zeme - studničky. V minulosti boli tieto studničky pravidelne udržiavané a čistené, dnes sú zanesené a zarastené tak že ich je aj ťažko nájsť.

- termálna a liečivá voda, vyvierajúca vo Vajskovej - bez využitia
- vyvierajúca voda "Hámor" - zásobuje kravín

studničky: na Stráni, v Brtošovej, na Doline, na Košarištiach, v Šoltýsovie dolinke, v Potoku, pod Baňou atď.
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek